Trường Đại học Vinh nhận hồ sơ tuyển sinh đại học ngành sư phạm Giáo dục thể chất năm 2015 đến 17h00 ngày 20 tháng 05 năm 2015.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo trường Đại học Vinh - 038 3856 294 - Hotline: 038 898 89 89
Chi tiết tại file đính kèm
gia_han_nop_ho_so_Mam_non_và_GDTC_151105090601.pdf