Bộ môn Thể dục - Võ và TT dưới nước

Nguyễn Mạnh Hùng
Châu Hồng Thắng
Trần Thị Ngọc Lan
Văn Đình Cường
Dương Trọng Bình
Nguyễn Thị Loan