Bộ môn Thể dục - Võ và TT dưới nước

Nguyễn Mạnh Hùng
CHAU Hồng Thắng
TRAN Thi Ngoc Lan
VAN Đình Cuong
DUONG Trong Binh
NGUYEN Thi Loan