Bộ môn Bóng - Điền kinh

NGUYEN Tri Luc
DAU Bac Son
Lê Minh Hải
NGUYEN Quoc Dang
NGUYEN Thi Lai
Phan  Sinh
Trần Đức Thành
PHAN Anh Vu