Năm vừa qua, Liên chi đoàn phối hợp với BCN khoa đã tổ chức 02 Hội nghị học tốt, 01 Hội nghị về Phương pháp NCKH cho sinh viên.

Năm học 2014 – 2015, có 01 sinh viên tham gia đăng bài và báo cáo tại Hội nghị NCKH trường Đại học TDTT Đà Nẵng. 01 sinh viên được đăng bài tại Tạp chí Sinh lý học Việt Nam.

Các bài báo của sinh viên được đăng trên tạp chí:

- Tác dụng của yoga lên sức khỏe thể chất của người cao tuổi. Được đăng trong kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 7 - năm 2014

- Tác dụng của yoga lên năng lực hoạt động thể chất ở người cao tuổi.Được đăng trên tạp chí sinh lý học việt nam số 1 tháng 3 năm 2015

Năm học 2014 – 2015, có 04 sinh viên tham gia viết bài báo khoa học và Khoa đã tổ chức cho các em báo cáo. Kết quả có 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải ba. Cụ thể như sau:

Giải nhất: Cao Xuân An, lớp 52A, khoa GDTC với đề tài: Tác dụng của Yoga lên sức khỏe người cao tuổi.

Giải nhì: Nguyễn Thị Ngân, lớp 53A khoa GDTC với đề tài: Động cơ của sinh viên đối với hoạt động thể chất và tập luyện thể thao.

Giải ba: Nguyễn Thị Huyền Trang, lớp 53A khoa GDTC với đề tài: Lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật chạy 100m cho học sinh trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An.

Giải ba: Cảnh Thị Mai Hương, lớp 54A khoa GDTC với đề tài: Cơ sở lý luận lựa chon trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực chung cho sinh viên câu lạc bộ võ trường Đại học Vinh.