Sinh viên các khoá 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ngành Sư phạm GDTC có nguyện vọng học trong kỳ hè năm học 2014 – 2015, viết đơn xin mở lớp gửi cho trợ lý đào tạo khoa để mở lớp.

·        Lưu ý:

- Trong đơn ghi rõ thông tin cá nhân của sinh viên và số điện thoại liên hệ.

- SV các khoá 52, 53, 54, 55 tập hợp đơn xin mở lớp về cho lớp trưởng, lớp trưởng nộp đơn cho cô Dung.

- SV các khoá 49, 50, 51: Nạp đơn cho Cô Dung trợ lý quản lý sinh viên Khoa GDTC (0904 537 859)

- Mọi thắc mắc liên hệ: 0944 955 986 (Cô Thơ – Trợ lý Đào tạo khoa GDTC)