Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Thể dục

1.                         Họp tổ: 19h30 ngày 30 tháng 03 năm 2015

-      Thành phần: giảng viên bộ môn Thể dục

    Đăng ký dự giờ cấp tổ.

-      Aerobic P3_214_04TH Thứ 2, ngày 30/03/2015, tiết 9, 10: Đ/c Hùng

-      Aerobic P1_214_08TH Thứ 3, ngày 31/03/2015, tiết 3, 4: Đ/c Cường

-      Aerobic P4_214_01TH Thứ 5, ngày 02/04/2015, tiết 9, 10: Đ/c Lan

-      Taekwondo P3_214_23TH Thứ 7, ngày 04/04/2015, tiết 1, 2: Đ/c Bình