1) Rà soát phân công giờ dạy kỳ 1 và kỳ 2 NH 19-20
2) Phân công nhiệm vụ phụ trách làm trang phục cho sv hệ ko chuyên kỳ 2 NH 2019-2020.
3) Phân công nhiệm vụ liên kết, kết nối với các trường THPT làm công tác quảng bá TS. (như danh sách đã phân công từ năm 2019 của khoa)
4) Nhắc nhở GV viết báo, viết giáo trình, seminar .….
5) Nhắc GV chú ý PP GD theo CDIO, PP tương tác trên mạng khi dạy CN từ K58 về sau ….., công tác chấm thi, nhập điểm …..
6) Rà soát nắm bắt thông tin về sinh viên chuyên ngành đã đc phân công cho các GV hỗ trợ QL (có DS kèm theo)