Hội nghị diễn ra vào hồi 8h00 ngày 22 tháng 03 năm 2015 tại Khoa GDTC, trường Đại học Vinh. Tham dự hội nghị gồm có: TS. Phạm Đông Đức – Trưởng khoa GDTC - Đại học sư phạm Hà Nội, TS. Phạm Thị Lệ Hằng – trưởng khoa GDTC – Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; ThS. Hoàng Tuấn Anh – phó trưởng khoa GDTC – Đại học Sư phạm Hà Nội 2; ThS. Đỗ Như Cường – Phó trưởng khoa Thể dục thể thao – Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Về phía Khoa GDTC có sự có mặt của BCN khoa, các đồng chí trưởng Bộ môn cùng các giảng viên thuộc tổ Phương pháp giảng dạy. Trên tinh thần xây dựng, hội nghị đã có sự thống nhất cao về nội dung Chuẩn đầu ra do trường Đại học sư phạm Hà Nội xây dựng. Tuy nhiên, tùy vào thực tiễn, mỗi trường cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm tình hình riêng. Hội nghị thành công tốt đẹp vào hồi 10h30 cùng ngày.