Tham gia thi đấu có các đội tuyển đến từ Khoa GDTC, Địa lý, Xây dựng, Luật, lịch sử, Hóa, Giáo dục, đội Lưu học sinh. Cụ thể:

Các đội Nam tham gia Giải:

1. Khoa GDTC

2. Khoa Địa

3. Lưu học sinh

4. Khoa Xây dựng

5. Khoa Luật

Các đội Nữ tham gia Giải:

Bảng A                                                                   Bảng B

1. CĐ 54 GDTC                                               1. CĐ 55 & 56 GDTC

2.CĐ 53 GDTC                                                2. Khoa Địa

3. Khoa Lịch sử                                                3. Khoa Hóa

4. Khoa Giáo dục                                              4. Lưu học sinh

Một số hình ảnh về Giải thi đấu: