Khoa Giáo dục Thể chất

Nguyễn Ngọc Việt
Lê Minh Hải
NGUYEN Tri Luc
Nguyễn Mạnh Hùng
VO Van Dang
HOANG Thi Ai Khue
Đậu Thị Bình Hương
Nguyễn Thị Hà Hạnh
NGO Thi Nhu Tho
NGUYEN Quoc Dang
NGUYEN Thi Lai
Phan  Sinh
Trần Đức Thành
PHAN Anh Vu
CHAU Hồng Thắng
LE Manh Hong
TRAN Thi Ngoc Lan
DAU Bac Son
VAN Đình Cuong
DUONG Trong Binh
NGUYEN Thi Loan
Nguyễn Thị Bích Thủy