Trong không khí làm việc nghiêm túc, Đại hội đã được nghe các đồng chí trong đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động, bản kiểm điểm cấp uỷ; có 03 tham luận được trình bày tại Hội nghị;  100% đảng viên trong chi bộ tán thành với các văn bản đại hội các cấp, các chỉ tiêu được chi bộ đạt ra đã nhận được sự đồng tình của 100% đảng viên có mặt.

Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – trưởng khoa GDTC giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – phó khoa GDTC giữ chức Phó bí thư chi bộ; đồng chí Lê Minh Hải – Giám đốc Trung tâm TDTT giữ chức uỷ viên cấp uỷ.

Đại hội thống nhất bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ trường Đại học Vinh gồm 05 đồng chí: Đ/c Nguyễn Ngọc Việt, Đ/c Lê Minh Hải, Đ/c Hoàng Thị Ái Khuê, Đ/c Lê Mạnh Hồng, Đ/c Nguyễn Trí Lục.