Lưu ý:

-         Sinh viên đăng ký chéo các khoá với nhau: từ ngày 06/07/2025 đến hết ngày 12/07/2015

-         Từ học kỳ hè, Nhà trường sẽ không mở các lớp bổ sung do sinh viên tự tập hợp lớp hoặc do trợ lý đào tạo, cố vấn học tập các khoa đề nghị. Vậy nên, sinh viên phải chú ý để đăng ký học đúng thời gian quy định.