Ngày 21 tháng 09 năm 2017, tại phòng họp Nhà xuất bản trường Đại học Vinh vói sự tham gia chỉ đạo của Hội đồng Nghiệm thu giáo trình:

- PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng

- PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Vinh - Thư ký

- TS. Nguyễn Ngọc Tuấn - Đại học TDTT Đà Nẵng - Ủy viên phản biện

- TS. Nguyễn Ngọc Việt - Trưởng khoa GDTC - Ủy viên phản biện

- TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó trưởng Khoa GDTC - Ủy viên

- PGS.TS. Đinh Trí Dũng - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản - Ủy viên

- TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Phó phòng Đào tạo Đại học Vinh - Ủy viên 

        


Th.S Phan Sinh thay mặt cho nhóm tác giả báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Bóng rổ

        Cấu trúc giáo trình bao gồm 7 chương:

1. Khái quát về Bóng rổ - Bóng ném

2. Kỹ thuật Bóng rổ - Bóng ném

3. Chiến thuật

4. Phương pháp giảng dạy

5. Những điều luật cơ bản

6. Phương pháp trọng tài

7. Chấn thương trong tập luyện và phương pháp phòng tránh


TS. Nguyễn Ngọc Việt - Trưởng khoa GDTC - Phát biểu, đánh giá, nhận xét Giáo trình

     Giáo trình Bóng rổ đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về chất lượng cũng như sự sáng tạo về nội dung cũng như hình thức của Giáo trình. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót nhỏ cần chỉnh sửa để tiến tới xuất bản Giáo trình Bóng rổ trong thời gian tới.

Tin, Ảnh: Anh Vũ