Trong Hội nghị lần này, Khoa GDTC rất vinh dự được đón tiếp Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đoàn đại biểu là các lãnh đạo của các phòng ban trong trường. Trong Hội nghị lần này, Đoàn chủ tịch đã báo cáo những kết quả đạt được của năm học 2016 – 2017 và kế hoạch năm học 2017 – 2018; về các công tác chính trị tư tưởng, tổ chức và bồi dưỡng cán bộ, công tác sinh viên, công tác giảng dạy, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động đào tạo, thanh tra, kiểm định và phục vụ đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, công tác xây dựng cơ sở vật chất và đời sống các cán bộ, viên chức trong khoa đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học đã đề ra. Trong kế hoạch năm học 2017 – 2018, một số nội dung chính như tuyển sinh năm học 2017 – 2018 hệ chính quy: dự kiến từ 15 – 20 sinh viên khóa 58; hệ sau đại học: dự kiến tuyển sinh 15 học viên cao học ở Đại học Vinh và 15 học viên ở Đồng Tháp; tổng số giờ chuẩn giảng dạy theo định mức: 5265 giờ, tổng số giờ dạy quy chuẩn đăng ký thực hiện: 7673 giờ, số giờ chuẩn định mức phải đảm nhận đã trừ miễn giảm: 4158 giờ, số giờ NCKH đăng ký thực hiện: 3347 giờ, dự kiến thừa giảng dạy quy chuẩn: 3513 giờ; về kế hoạch bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ: 03 cán bộ giảng dạy làm nghiên cứu sinh trong nước, 02 cán bộ đăng ký làm nghiên cứu sinh trong nước và ngoài nước.


Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - UV BTV Đảng Ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Việt - Trưởng khoa GDTC đọc bản tổng kết và kế hoạch năm học 2017 - 2018


Thạc sĩ Nguyễn Thị Lài - Chủ tịch Công đoàn bộ phận điều hành Hội nghị


                                                Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2017 - 2018

Các cán bộ, viên chức trong khoa cũng đóng góp ý kiến cho nhà trường về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đời sống của cán bộ trong khoa.Hội nghị còn được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị, giải đáp thắc mắc của lãnh đạo Nhà trường, các phòng ban chức năng.

Cuối cùng, Hội nghị đã bầu ra đoàn đại biểu của đơn vị tham gia Hội nghị cán bộ, viên chức trường Đại học Vinh trong thời gian tới.

                                                                                                                 Tin, Ảnh: Anh Vũ