Năm thành lập: 1994

Cơ cấu tổ chức: 05 tổ bộ môn gồm: Thể dục, Điền kinh, Bóng, Võ – TT dưới nước và Phương pháp giảng dạy

Đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý có trình độ Thạc sĩ đạt 90% trở lên và các giảng viên dày dạn kinh nghiệm, tổng số giảng viên là 22 người, trong đó có 01 PGS, 05 TS, 02 NCS, 15 ThS, 01 Thực tập sinh ở nước ngoài, 01 CN. Khoa Giáo dục thể chất có 02 loại hình đào tạo: Đại học chính quy và Cao học.

Chức năng

Đào tạo giáo viên có trình độ đại học và trình độ thạc sĩ ngành giáo dục thể chất; Hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Nhiệm vụ

1. Đào tạo đại học ngành Giáo dục thể chất

2. Đào tạo sau đại học chuyên ngành Giáo dục thể chất.

3. Giảng dạy môn giáo dục thể chất cho hệ không chuyên trong toàn Trường.

4. Chịu trách nhiệm về nội dung chương trình đào tạo thuộc khoa phụ trách.

5. Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến độ giảng dạy và quản lý việc thực hiện kế hoạch đào tạo..

6. Thực hiện tốt công tác quản lý của khoa.

7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất.

8. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng hàng năm cho CC, VC và SV do khoa quản lý.

9. Triển khai các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp trường nhằm phục vụ đào tạo và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Quá trình đào tạo và NCKH

-  đến nay đã hơn 20 năm xây dựng và phát triển. Và đã đào tọa được 17 khóa với hơn 1500 cử nhân sư phạm GDTC.

-  Từ khóa 1 đến khóa 17 tốt nghiệp ra trường thì hiện nay theo thống kê cơ bản đã có trên 90% có việc làm ổn định. Có một số SV đang giữ các chức vụ quản lý khác nhau trên nhiều lĩnh vực.

-  Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo ra các thế hệ sinh viên cử nhân Sư phạm GDTC; trong những năm qua, cán bộ, giảng viên khoa GDTC đã đạt đươc những thành công nhất định trong công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy, hướng dẫn sinh viên khoá luận tốt nghiệp, sinh viên nghiên cứu khoa học.

-  Các cán bộ trong khoa hàng năm có các đề tài cấp trường, cấp bộ và có các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành và các tạp chí giáo dục khác.

-  Về phía sinh viên, các em được định hướng làm khoa học một cách bài bản nên đã có một số đề tài NCKH đạt giải cao của ngành và toàn quốc.

Cơ sở vật chất

-  Hệ thống giảng đường được trang bị hiện đại, hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến. Thư viện điện tử có nhiều tư liệu được kết nối với hệ thống thư viện của các trường đại học khác; kết nối với thư viện quốc gia và trên thế giới; phục vụ tốt cho giảng dạy, học tập và NCKH

-  Hệ thống sân bãi, dụng cụ phục vụ cho học tập và rèn luyện các môn thực hànhTDTT khang trang, hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn và đạt chất lượng cao.

Cơ hội việc làm và tương lai

- Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các trung tâm TDTT cấp xã, cấp huyện, cấp tĩnh; làm việc tại các trung tâm huấn luyện TDTT của các tỉnh thành và các cơ quan đơn vị khác. Đặc biệt là các em tham gia giảng dạy trong tất cả các trường phổ thông, từ cấp tiểu học cho PTTH va cả các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và các trường Đại học trên cả nước.

- Sinh viên được quyền học tiếp văn bằng 2

- Năm 2015 khoa phấn đấu mở mã ngành cao học Giáo dục thể chất; đây là một cơ hội cho việc nâng cao trình độ chuyên môn cho SV sau khi đã tốt nghiệp đại học.