Trong thời gian sắp tới Liên chi đoàn tổ chức các chương trình học tập, rèn luyện ngoại khóa dành cho sinh viên trên phạm vi toàn trường

Tin, bài: Anh Vũ