Trong Hội nghị lần này, Ban chủ nhiệm khoa đã chỉ đạo Trợ lý QL HSSV kết hợp với Đoàn thanh niên làm bài trình chiếu giới thiệu về Khoa bao gồm các nội dung: Cơ cấu tổ chức cán bộ toàn khoa, các hoạt động chính của giáo viên, sinh viên để các em nắm bắt và có các kế hoạch cụ thể cho quá trình học của mình đặc biệt là sinh viên khóa 58A, ngoài ra Cố vấn học tập còn hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên về cách đăng ký học, những lưu ý trong quá trình học tập.

Một số bức ảnh tại hội nghị:

Tin Ảnh: Anh Vũ