1. Những sai lầm thường mắc khi thực hiện kỹ thuật chắn bóng

- Thời gian: 7h ngày 20 tháng 12 năm 2015

- Địa điểm: Văn phòng khoa GDTC

- GV: Trần Đức Thành

2. Một số điều luật cơ bản môn Quần vợt

           - Thời gian: 7h ngày 13 tháng 03 năm 2016

           - Địa điểm: Văn phòng khoa GDTC

- GV: Trần Đức Thành

3. Các cách cầm vợt cơ bản trong đánh quả phải, quả trái và giao bóng khi học môn quần vợt cho SV khoa GDTC

          - Thời gian: 7h ngày 10 tháng 04 năm 2016

          - Địa điểm : Văn phòng khoa GDTC

- GV: Trần Đức Thành

  4. Lựa chọn một số bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật dẫn bóng môn bóng ném cho SV khoa GDTC

       - Thời gian: 8h15 ngày 13 tháng 03 năm 2016

       - Địa điểm : Văn phòng khoa GDTC

       - GV: Phan Sinh

5.  Lựa chọn một số bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bắt bóng 2 tay trước ngực môn bóng rổ cho SV khoa GDTC

       - Thời gian: 8h15 ngày 10 tháng 04 năm 2016

       - Địa điểm : Văn phòng khoa GDTC

       - GV: Phan Sinh

6. Đặc điểm kỹ thuật hệ thống đòn chân trong môn võ Taekwondo

       - Thời gian: 7h ngày 06 tháng 12 năm 2015

       - Địa điểm : Văn phòng khoa GDTC

       - GV: Châu Hồng Thắng

7. Các hình thức tập luyện trong giảng dạy kỹ thuật cơ bản môn Taekwondo cho SV học CLB võ

       - Thời gian: 7h ngày 20 tháng 03 năm 2016

       - Địa điểm : Văn phòng khoa GDTC

       - GV: Châu Hồng Thắng

8. Hình thành kỹ năng trong học kỹ thuật đòn chân môn võ Taekwondo

       - Thời gian: 7h ngày 17 tháng 04 năm 2016

       - Địa điểm : Văn phòng khoa GDTC

       - GV: Châu Hồng Thắng

9. Cập nhật hướng dẫn thực hiện luật bóng đá bãi biển

       - Thời gian: 7h ngày 27 tháng 12 năm 2015

       - Địa điểm : Văn phòng khoa GDTC

       - GV: Lê Mạnh Hồng

10. Lịch sử và nguồn gốc xuất hiện các kiểu bơi trên thế giới

       -Thời gian: 8h15 ngày 20 tháng 3 năm 2016

       - Địa điểm : Văn phòng khoa GDTC

        - GV: Lê Mạnh Hồng

11. Những thông tin cơ bản về bơi lội

      - Thời gian: 8h15 ngày 17 tháng 4 năm 2016

       - Địa điểm : Văn phòng khoa GDTC

       - GV: Lê Mạnh Hồng

12. Những đổi mới trong luật môn đá cầu

      - Thời gian: 7h ngày 1 tháng 5 năm 2016

      - Địa điểm : Văn phòng khoa GDTC

      - GV: Lê Mạnh Hồng

13. Phương pháp tập luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay trong môn bóng chuyền

      - Thời gian: 7h ngày 15 tháng 5 năm 2016

      - Địa điểm : Văn phòng khoa GDTC

      - GV: Lê Mạnh Hồng