1. Semina môn thể dục vào 14h30 ngày thứ 3, 24/5/2015 tại phòng thể dục 2 

NG­ƯỜI THỰC HIỆN: TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG