1. Semina môn bóng vào 07h00 ngày thứ 7, 21/5/2015 tại sân tập

NỘI DUNG: “Kỷ thuật và xoạc phát bóng trong thi đấu bóng đá

NG­ƯỜI THỰC HIỆN: ThS. LÊ MINH HẢI

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC : KHOA GDTC

THỜI GIAN: HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016

2. Semina môn bóng vào 07h00 ngày chủ nhật, 05/6/2015 tại sân tập

NỘI DUNG: “Vây hãm đối thủ không bóng trong chiến thuật phòng ngự bóng đá

NG­ƯỜI THỰC HIỆN: ThS. LÊ MINH HẢI

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC : KHOA GDTC

THỜI GIAN: HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016