BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 06
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016)
Thời gianNội dungChủ trìThành phần tham dựĐịa điểm
Thứ Hai, ngày 3/10/2016
15:00Giao ban công tác HSSVĐ/c Phạm Công Lý - TP CTCT-HSSVPhòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLHSSV các khoa đào tạo, trường THPT ChuyênPhòng họp tầng 6, nhà Điều hành
Thứ Ba, ngày 4/10/2016
8:00Họp chuẩn bị Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 57 và Tuyên dương Sinh viên xuất sắc, Sinh viên giỏi năm học 2015 – 2016.Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởngTrưởng các đơn vị: CTCTHSSV, Đào tạo, QTĐT, HCTH, KH-TC, Bảo vệ, TT ĐTLT, TT ĐBCL, Đoàn TN, Hội SV; Trưởng khoa và Trợ lý QLSV các khoa đào tạo.Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành
Thứ Tư, ngày 5/10/2016
14:00Duyệt Chuẩn đầu ra, Khung năng lực, dự thảo Khung chương trình tiếp cận CDIO khối ngành Sư phạm Xã hội, ngành Giáo dục Thể chấtĐ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởngBGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH- TC, KH&HTQT, TT ĐBCL, HCTH; Trưởng, phó khối ngành, chủ đề tài; Trưởng các khoa thuộc khối ngành; Thư kí Ban chỉ đạo Đề án CDIOPhòng họp tầng 2, nhà Điều hành
Thứ Năm, ngày 6/10/2016
7:30Họp Giao ban cơ quan tháng 9/2016Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởngĐảng uỷ, BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; TB TTrND; Trưởng Bộ phận một cửa; TLĐT, CVVP các khoa đào tạo, trường trực thuộcPhòng họp tầng 8, nhà Điều hành
Thứ Sáu, ngày 7/10/2016
18:00Giao ban Bí thư các Liên chi đoàn.- Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trườngBí thư các LCĐPhòng học 204 - Nhà A1
Thứ Bảy, ngày 8/10/2016
7:30Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 trường Đại học VinhĐ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng
Đ/c Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch CĐ Trường
Theo Thông tri triệu tập và Giấy mờiHội trường A
18:00Tổ chức các hoạt động “Chào tân sinh viên” khóa 57- BTV Đoàn TN
- BTV Hội SV
Sinh viên khóa 57 và các khóa khácKhuôn viên Trường
Chủ Nhật, ngày 9/10/2016
Cả tuần
Ghi chú