Sinh hoạt Bộ môn Điền kinh tháng 2 năm học 2008 – 2009

1.      Thời gian, địa điểm: Vào hồi 8h ngày 02 tháng 02 năm 2009, tại văn phòng khoa GDTC.

2.      Thành phần: Tất cả các thành viên tổ bộ môn Điền kinh. Tổng số 5, có mặt 5.
3.      Nội dung sinh hoạt:
+ Sơ kết công tác tháng 01 – 2009:
  -   Công tác coi thi, chấm thi đảm bảo nghiêm túc, công bằng, và thực hiện đúng quy chế.
  -   Tất cả các thành viên thực hiện thời gian nghỉ tết nguyên đán đúng quy định, an toàn.
  -   Trong tháng 1 bộ môn đã tổ chức xêmina về thang điểm đánh giá kết thúc học phần cho hệ không chuyên đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
  -   Bộ môn tổ chức sơ kết học kỳ I và có kết quả cơ bản sau:
     * Công tác giảng dạy đảm bảo chất lượng và nề nếp. Trong kỳ I bộ môn đã hoàn thành tổng số giờ = 1380 giờ.
     * Công tác ngiên cứu khoa học: Các thành viên trong tổ hoàn thành đúng tiến độ và báo cáo thành công đề tài khoa học cấp trường năm 2008.
    * Bồi dưỡng cán bộ: Trong kỳ I năm học 2008-2009 Tổ bộ môn có 1 Đ/c bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ. Một Đ/c thi đậu lớp đại học ngoại ngữ do nhà trường tổ chức, trong đợt thi kiểm tra kiến thức ngoại ngữ thì có 2 đ/c đạt 10 điểm, 3 đ/c đạt từ điểm 7 trở lên.
    * Các công tác khác: Các thành viên trong bộ môn tham gia đày đủ các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do khoa và nhà trường tổ chức. Đặc biệt bộ môn được giao nhiệm vụ huấn luyện đội tuyển Điền kinh trường tham gia giải Điền kinh sinh viên toàn quốc và đạt được 3 huy chương ( 1 vàng, 1 bạc và 1 đồng).
+ Triễn khai công tác tháng 2 và học kỳ II năm học 08 – 09:
  -   Công tác trọng tâm học kỳ II:
    * Phân công giờ dạy kỳ II năm học 08-09: Học kỳ II bộ môn Điền kinh đảm nhận 1323 giờ, trong đó có 5 đ/c giảng viên và 2 đ/c mời thỉnh giảng.
    * Quán triệt tinh thần giảng dạy đảm bảo chất lượng, có tinh thần trách nhiệm và yêu thương học trò. Tạo điều kiện tốt cho sinh viên phát huy hết khả năng phấn đấu trong học tập trong môi trường đào tạo mới.
    * Kiểm tra cơ sở vật chất để có kế hoạch kịp thời đề xuất với Khoa và Nhà trường bổ sung sớm đảm bảo cho công tác giảng dạy và học tập đạt chất lượng tốt.Tổ chức dự giờ thăm lớp, đánh giá giờ dạy các giao viên dạy giỏi và các giáo viên trẻ; qua đó đóng góp ý kiến và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời thảo luận về đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức đào tạo tín chỉ.
    * Tiếp tục xêmina thảo luận để cải tiến nội dung chương trình và viết giáo trình mới cũng như soạn giáo án điện tử.
    * Tổ bộ môn đăng ký đề tài cấp Bộ năm 2010.
  - Công tác tháng 2:
    * Tiếp tục giữ vững nề nếp giảng dạy.
    * Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ điểm kỳ I để cho công tác thanh tra của Nhà trường.
    * Hoàn thành việc kê khai mã số thuế thu nhập cá nhân.
    * Kiểm tra và sữa chữa cơ sở vật chất, có kế hoạch đề xuất bổ sung kịp thời phục vụ cho giảng dạy.
    * Tiếp tục thảo luận đống góp ý kiến cho đề án của khoa về thành lập trung tâm TDTT             theo mô hình câu lạc bộ.
  - Phương hướng công tác tháng 3:
   * Bộ môn tiến hành dự giờ thăm lớp đối với một số đ/c trong bộ môn.
   * Tổ chức xêmina về nội dung môn Đền kinh 4 để hoàn thiện và thống nhất chuẩn bị đưa vào giảng dạy cho khoá 48.
   * Tiếp tục giữ vững nề nếp giảng dạy.
   * Phát huy vai trò của từng thành viên trong tháng thanh niên Bộ môn phối hợp cùng Liên chi đoàn tổ chức chỉ đạo sinh vi ên vệ sinh, sữa sang sân bãi dụng cụ phục vụ cho học tập và tổ chức các phong trào TDTT trong đoàn viên thanh ni ên.
                                                                                                                                       Trưởng bộ môn Điền kinh
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                Nguyễn Trí Lục